wz
S T A P I N G

Ing. arch. Miroslav LAKATA - architektonický ateliér

S T A P I N G - logo
adresa: Dlhý rad 2,  085 01 Bardejov,  SLOVAKIA 

telefón:    +421-54/472 33 18;    mobil:   +421-907 469 156,     +421-903 517 988
e-mail:    mirolakata@post.sk        staping@lakata.sk

°
Obstarávateľská činnosť pre územné plány a urbanistické štúdie
°
Projekty architektonických riešení
°
Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA)
°
Spracovanie urbanistických štúdií a územných plánov
°


 

Vytvorená 2005               Aktualizovaná 20.06.2012.                  Webmaster Fofák                                  [CNW:Counter]